Omrežje zNET

Vloga za dostop Odjemalec za dostop

Varno zdravstveno omrežje zNET je komunikacijska infrastruktura tako za centralizirane IT storitve nacionalnega pomena kakor tudi za storitve IT, ki jih bodo zagotavljali posamezni akterji v zdravstvu prek certificiranih točk. Omrežje zNET zagotavlja varne in zanesljive povezave med vstopno točko, drugimi certificiranimi točkami in ključnimi akterji v zdravstvu.

Omrežje zNET ne vključuje lokalnih omrežij posameznih končnih točk ter sistemov (strežnikov in drugih naprav), ki so povezani v lokalna omrežja. Meja upravljanja omrežja zNET je vmesnik vstopne opreme omrežja zNET proti lokalnemu omrežju.

Od 3. 11. 2021 je vključitev v zNET obvezna za vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti. Če še niste povezani v zNET, se sigurno sprašujete, kako to urediti na najenostavnejši način. Za večje izvajalce zdravstvene dejavnosti v poštev pride samo ena možnost, in sicer dostop prek namenske omrežne opreme, pri čemer lahko opremo kupite ali pa najamete skupaj s povezavo do interneta. Manjši izvajalci se lahko poleg tega odločite tudi za dostop s pomočjo navideznega zasebnega omrežja (VPN). Ta dostop je do uporabnikov manj prijazen in ne omogoča stalne povezave v zNET ter ima svoje omejitve, zato vsem, ki ne potrebujete omrežja zNET le občasno oziroma imate več kot enega uporabnika, svetujemo, da izberete dostop prek namenske mrežne opreme.

Predvsem pa odsvetujemo uporabo VPN povezave tistim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo zdravstvene storitve in jih tudi ponujajo pacientom prek sistema eNaročanje, saj ne omogoča stalne povezave v sistem in s tem ponujeni termini niso stalno na razpolago pacientom.


Več o postopku vključitve v zNET si lahko preberete v navodilu Postopek vključitve v omrežje zNET in v navodilu Vključitev koncesionarjev v omrežje zNET, ki je posebej pripravljeno za manjše uporabnike.

Če ne veste, ali dostopate do storitev eZdravja prek varnega zdravstvenega omrežja zNET ali prek interneta, lahko to preverite na povezavi http://dela.ezdrav.si/. Če se v zNET priključujete prek navideznega zasebnega omrežje, ne pozabite najprej vzpostaviti povezave VPN. Če je povezava v zNET vzpostavljena, bo prikazana spletna stran z napisom ”Vaša povezava v zNET deluje.”. Če računalnik ni v omrežju zNET, stran preprosto ne bo prikazana.

Pri izbiri primernega načina priklopa in izpeljavi postopkov vključitve v zNET vam bodo pomagali svetovalci v centru za pomoč uporabnikom rešitev eZdravja, ki so dosegljivi prek obrazcev na spletni strani https://podpora.ezdrav.si, na brezplačni telefonski številki 080 74 70 in prek elektronske pošte podpora@znet.si.

Zadnja obvestila

Ponudniki posrednega dostopa do omrežja zNET

Datum objave: 13. jun, 2022

Ponudniki posrednega dostopa do omrežja zNET so: Pharmaco informacijski inženiring d.o.o. AUDAX d.o.o. Gospodar zdravja d.o.o. Hakl IT d.o.o. Medifit d.o.o. MEGA M d.o.o. SRC Infonet d.o.o. ZupO.si d.o.o. BI-CALCULUS d.o.o. Ponudniki izpolnjujejo predpisane tehnične in varnostne zahteve ter imajo z NIJZ sklenjeno ustrezno pogodbo za ponujanje storitev posrednega dostopa do omrežja zNET.

Novi kontaktni podatki za področje IKT in zNET

Datum objave: 2. jul, 2021

Sporočamo, da je od 28.6.2021 na voljo nova klicna številka ter poštni naslov za obravnavo zahtev in za podporo na področju IKT in omrežju zNET telefonska številka: 080 74 70 elektronski poštni naslov: podpora@znet.si spletna stran: https://znet.ezdrav.si  

Sprememba termina za vključitev v zNET

Datum objave: 23. apr, 2021

Ugotavljamo, da se nekaj izvajalcev zdravstvene dejavnosti do predpisanega roka, predvsem zaradi povečanih obremenitev vsled epidemije COVID-19, ne bo uspelo vključiti v zNET, zato podaljšujemo rok po katerem bo mogoč dostop do storitev eZdravja le znotraj omrežja zNET na 3. novembra 2021. Zaradi pomembnosti varovanja občutljivih osebnih podatkov, roka ne bomo mogli ponovno podaljšati, zato […]

Vse objave